E-mail: NOT | tel. NOT 80 44 23


OPISY KATEGORII:

Najlepsza impreza promująca region:
Plebiscyt Gospodarczy „Sudeckie Kryształy” to wyróżnienie corocznie przyznawane firmom, podmiotom gospodarczym, wnoszącym istotny wkład w rozwój powiatów: dzierżoniowskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego i całego Dolnego Śląska. Celem wyróżnienia w kategorii „Najlepsza impreza promująca region” jest uhonorowanie firm, instytucji, stowarzyszeń lub osób prywatnych, którzy poprzez stworzenie i rozwijanie imprezy o charakterze masowym, promują gminę, powiat i region sudecki, przyciągając tu nie tylko okolicznych mieszkańców, ale także turystów, czy pasjonatów danego wydarzenia w rejon Sudetów.

Najlepsza firma odpowiedzialnego biznesu
Celem wyróżnienia w kategorii „Najlepsza firma odpowiedzialnego biznesu” jest uhonorowanie spośród wielu działających w naszym regionie firm tych, które podejmują działania nakierowane na budowanie optymalnych warunków pracy oraz rozwoju pracowników w firmie, postępują etycznie z kontrahentami i współpracownikami, a także dzielą się swoimi sukcesami ze społecznością regionu poprzez współpracę z samorządem, instytucjami oraz innymi przedsiębiorcami wspierając projekty i inicjatywy służące społeczności lokalnej.

Najlepszy produkt turystyczny:
Plebiscyt Gospodarczy „Sudeckie Kryształy” to wyróżnienie corocznie przyznawane firmom, podmiotom gospodarczym, wnoszącym istotny wkład w rozwój powiatów: dzierżoniowskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego i całego Dolnego Śląska. Celem wyróżnienia w kategorii „Najlepszy produkt turystyczny” jest uhonorowanie firm, instytucji, stowarzyszeń lub osób prywatnych, którzy poprzez stworzenie i rozwijanie kompleksowego produktu z szeroko rozumianej branży turystycznej, tworzą nowe miejsca pracy, są przykładem sprawności działania, a jednocześnie dzięki nowatorskim pomysłom – promują miejsce, w którym funkcjonują.

Najlepsza firma rodzinna:
Plebiscyt Gospodarczy „Sudeckie Kryształy” to wyróżnienie corocznie przyznawane firmom, podmiotom gospodarczym, wnoszącym istotny wkład w rozwój powiatów: dzierżoniowskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego i całego Dolnego Śląska. Celem wyróżnienia w kategorii „Najlepsza inwestycja” jest uhonorowanie - spośród wielu działających w naszym regionie firm - tych, które opierając się na zasadach rodzinnego biznesu, są sprawnie zarządzane i doskonale konkurują z innymi firmami z branży, nie tylko na lokalnym rynku, a także doskonale łączą doświadczenie przekazywane z pokolenia na pokolenie i nowatorskimi pomysłami na przyszłość.

Najlepszy produkt lub usługa:
Plebiscyt Gospodarczy „Sudeckie Kryształy” to wyróżnienie corocznie przyznawane firmom, podmiotom gospodarczym, wnoszącym istotny wkład w rozwój powiatów: dzierżoniowskiego, œświdnickiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego i całego Dolnego ŒŚląska. Celem wyróżnienia w kategorii "Najlepszy produkt lub usługa" jest wyłonienie optymalnych produktów i usług w regionie oraz ich promocja na rynku lokalnym, krajowym i Unii Europejskiej. Produktów lub usług, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym są lub mogą stać się wzorem dla innych.

Osobowość regionu:
Jest to jedyna kategoria, w której głos nie będzie należał do członków Kapituły, ale do każdego! Spośród kandydatur wybranych przez Kolegium Redakcyjne Telewizji Sudeckiej - w drodze dyskusji i konsensusu, w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie – wskażemy minimum 10 osób, na które można oddać swój głos. Głosowanie odbędzie się za pomocą systemu zamieszczonego na oficjalnej stronie Plebiscytu Sudeckie Kryształy. Każda nominacja oznaczona będzie unikatowym kodem. Zakończenie głosowania nastąpi w dniu 31 października 2016 roku o godzinie 22.00.

Patroni plebiscytu

  •  

  • Powiat K??odzki

Aktualności

Sudeckie Kryształy 2017

SUDECKIE KRYSZTAŁY 2017 PRZYZNANE

 

W piątek 10 listopada w Zamku na Skale w...

WYNIKI POSIEDZENIA KAPITUŁY KONKURSOWEJ
PLEBISCYT GOSPODARCZY  "SUDECKIE KRYSZTAŁY 2017"

"NAJLEPSZA FIRMA ODPOWIEDZIALNEGO...

PLEBISCYT GOSPODARCZY „SUDECKIE KRYSZTAŁY 2017”

PLEBISCYT GOSPODARCZY „SUDECKIE KRYSZTAŁY 2017”

   Już po raz V Telewizja Sudecka jest...

WYBIERAMY OSOBOWOŚĆ REGIONU 2017

Szóstą kategorią, w której przyznawana jest statuetka Sudeckiego Kryształu to Osobowość...